ข้อแนะนำและข้อปฏิบัติในการใช้กระดานสนทนาดัชนี

ข้อแนะนำในการใช้
1.ระมัดระวังการใช้ข้อความ ควรใช้คำที่สุภาพในการตั้งกระทู้และตอบกระทู้มีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่เสนอไป
2.เคารพในกฎ กติกา มารยาทของกระดานสนทนาที่ตั้งขึ้น
3.ใช้ข้อความที่เป็นสาระ ความสนุกสนานบันเทิงในเชิงสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยไม่เป็นพิษภัยต่อบุคคลและสังคม
4.ไม่สามารถใช้เทคนิคแสดงคำสั่งด้วย code หรือ script ภาษาคอมพิวเตอร์ได้
5.ไม่ใช้นามแฝงหรือชื่อจริงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
6.ไม่ควรส่งข้อความซ้ำซ้อน หากเกิดจากความผิดพลาดให้การตั้งหรือตอบกระทู้ทางเจ้าหน้าที่ทำการลบทันที
7.ระมัดระวังและพิจารณาในการให้ที่อยู่ e-mail ที่พัก สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์กับผู้อื่น

ข้อปฏิบัติ
1.ห้ามเสนอข้อความเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสภาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนราชวงค์เป็นอันขาด
2.ห้ามใช้คำหยาบคาย และห้ามเสนอข้อความกล่าวโจมตี ส่อเสียด ท้าทาย เจตนาก่อความวุ่นวายดูหมิ่นบุคคล องค์กร หรือสถาบันใดก็ตาม ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
3.ห้ามเสนอข้อความเนื้อหาและเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่ขัดต่อศีลธรรมส่อไปในทางลามก อนาจาร และเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย
4.ห้ามโฆษณาขายแนะนำสินค้า และประกาศชวนชื่อ ชักชวนให้ลงทุน รับจ้าง ว่าจ้าง หรือหารายได้เสริมทุกประเภท และไม่อนุญาตให้นำเสนอและเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น

ขอความร่วมมือในการสอบถาม เสนอแนะ หรือติชม เฉพาะข้อมูลหรืองานที่เกี่ยวข้องกับสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น

หากไม่เป็นไปตามกฎข้อห้าม กติกา มารยาท เจ้าหน้าที่จะทำการลบกระทู้ทันที ขอความร่วมมือกับผู้ที่ใช้กระดานอย่างถูกครรลองทุกท่านหากพบเห็นข้อความที่ไม่เหมาะสมอื่นใด หรือมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ กรุณาแจ้งเข้ามาได้ที่ E-mail ::: indexmaster@moc.go.th